Evolutie, we zijn opgegroeid vanuit het standpunt dat het bij evolutie over een fysieke vorm gaat.

“Survival of the fittest”, een fysiek overleven en fysieke overheersing, vanuit de fysieke wereld en vijf-zintuigelijke gewaarwording leidt dit tot angst als basis van leven.

Beheersing vanuit macht over je omgeving en mensen om je heen vloeit daaruit voort en leidt tot strijd en competitie in al onze relaties en verbindingen. Uiterlijke macht vanuit “beperkt zintuigelijk aanwezig zijn”, welke leidt tot geweld, vernietiging en angst.

En dus “creëren” we een gevoel van zekerheid om angst voor verlies en een groter gevoel van kwetsbaarheid te vermijden.

We worden uitgenodigd inzichtelijk en invoelend te worden op een innerlijke authentieke macht. Hierbij ontwikkelen we ons tot multi-zintuigelijke persoonlijkheden, we gaan in waarneming voorbij aan de puur fysieke werkelijkheid naar grotere dynamische stelsels.

Bij waarneming vanuit vijf-zintuigelijkheid ervaren we geen gevolgen van onderliggende (onbewuste) intenties, zijn gevolgen van daden fysiek en hebben niet alle daden invloed op anderen. Bij multi-zintuigelijke waarneming echter wordt je je bewust van de invloed van intenties op jezelf en op anderen en zijn ze voelbaar voorbij de fysieke waarneming.

Ervaar het verschil tussen persoonlijkheid, je voertuig tot evolutie, en ziel.

Je evolueert door je (on)bewuste handelingen, beslissingen, keuzes en intenties.

Alleen je persoonlijkheid ervaart en voelt emoties, zoals angst, haat, verdriet, schaamte, afwijzing, eenzaamheid en jaagt hierbij uiterlijke macht na.

Hoe

  • te leven en ervaren op zielsniveau in liefde, mededogen en wijsheid?
  • je kracht en de kern van je wezen te ervaren?
  • te erkennen dat je een ziel hebt?
  • authentieke macht te ervaren?