Karma, “een kettingreactie van begeerte”.

Op basis van je levenservaring, je kennis, je aanleg draag je bij tot evolutie van je ziel, geheel op jouw manier.

Je geeft er uitdrukking aan als persoonlijkheid, mannelijk, vrouwelijk, lid van een familie, professioneel in het levend staand, je ervaart je liefde, tederheid, angst, kwetsbaarheid en verlies, naast strijd met angst, leegte, eenzaamheid en uitdagingen, alles om evolutie van de ziel te ervaren.

Als ziel ken je een doel op aarde, je hele persoonlijkheid is hierop afgestemd, fysiek, emotioneel en psychisch. Dit vereist multi-zintuiglijkheid om de vele incarnaties bewust, invoelbaar te worden, ze te ervaren als vorige of toekomstige levens op zielsniveau en dus niet als persoonlijkheid in dit leven.

Tijd bestaat niet voor de ziel, door juist met gevoelens als angst en verdriet te zijn groei je als persoonlijkheid in verleden, heden en toekomst. Jij als persoonlijkheid bevat die delen van de ziel die aandacht en genezing behoeven, naast mededogen en liefde.

Karma als dynamiek is gebaseerd op oorzaak en gevolg, veelal beleeft in onze beperkte fysieke wereld. Echter is het een dynamiek die voorbij gaat aan het fysieke, het vijf-zintuigelijke. Er bestaat een grotere energetische dynamiek die wij niet kunnen waarnemen.

In het fysieke ervaren we ‘actie – reactie”, “je oogst wat je zaait”, veelal gepaard gaand met oordeel. Echter, het universum oordeelt niet.

Komen we onbestemdheid, onbegrip, verwarring, niet weten, confrontatie tegen, dan kan het zijn dat je in een “niet afgerond proces van oorzaak, die nog geen gevolg kent” tegenkomt. Een energetische  onevenwichtigheid die in balans mag komen. Gevolgen die door (vorige) persoonlijkheden van de ziel veroorzaakt zijn, die toen niet herstelt, geheeld zijn.

Ter heling is het van belang de energie van de ziel in balans te brengen.

Besef en begrip t.a.v. de gebeurtenissen in je leven vergt kennis van je ziel, je reïncarnatie en karma en het in balans van de energie.