Zielenwerk

Beleving van de ziel tot uitdrukking brengen in taal, termen van psychologie of natuurkunde is moeilijk.

Je wordt aangesproken op je intuïtie, voorbij tijd, ruimte en materie en je persoonlijkheid.

Welke kracht wil zich manifesteren?

Waar we voorheen terug konden vallen op religie of spiritualiteit worden we uitgenodigd daar boven uit te stijgen, een volgende stap in evolutie en een uitdaging daar uitdrukking aan te geven.

Veelal ontmoet je jezelf in veld van polariteiten, ten opzichte van zichzelf in beweging zijnde tegenstellingen, als die nog niet helder – of invoelend zijn, er nog oordeel of oude overtuiging op zit, ervaar je die als dualiteit, bijvoorbeeld “angst -/- verlangen”.

Door polariteiten volledig te aanschouwen, doorleven, doorvoelen krijg je zicht op je ziel. Dit is geen ego, ego wil uitleven en maakt zich vaak kenbaar middels dualiteit, strijd.

We drukken ons voornamelijk vijf-zintuigelijk uit, echter ervaren we daar ook een beperking in. We ervaren meestal binnen het kader van beweging, gedachten en vorm, maar hoe is het daaraan voorbij te ervaren en uitdrukking te geven aan een hoge mate van verandering?