Ont-moet je ware ZELF (op zielsniveau) en ervaar een gevoel van verandering, bevrijding en passie!

Wat houdt je NU bezig en wat is jouw LOTSBESTEMMING?

In de kern de vraag waar we ons tot verhouden, met o.a. onderliggende thematiek …

  • wat wil jij met jouw leven?
  • welke verbindingen, privé of zakelijk, doen ertoe?
  • hoe geef je daar invulling aan?
  • wat levert energie op en wat kost alleen maar energie?
  • wat blokkeert je en waarom?

Ieder vraag is welkom!

Ik deel op basis van “diepgaand doorleefd – en doorvoeld hebben” en breng al mijn kennis, ervaring en wijsheid in, met name vanuit mijn “niet-weten”.

Ik ben een “katalysator, ik

  • beschik over de energie om jou en situaties te polariseren
  • trek verandering aan, wek het op en bevorder een frisse wind
  • ontbrand passiviteit en stagnatie
  • verklaar de “dood” aan zelfgenoegzaamheid en apathie
  • plant zaadjes van menselijke groei

We leven in een katalyserende tijd, waarbij we uitgedaagd worden om nieuwe kansen en een groter potentieel te herkennen en te gaan gebruiken.

Zelf ben ik de afgelopen jaren o.a. onterecht geconfronteerd met een strafproces en heb ik mezelf ten diepste bevraagd om helderheid te krijgen op vragen als “Waarom ik de ervaringen opdoe, die het leven tot heden me biedt?”. Ik ben met mezelf op reis gegaan in de natuur van de Pyreneeën, in stilte, verbindend, trekkend en vanuit open nieuwsgierig zijn naar “hoe nu verder?”. Daar werd helder “ik me heb uit te spreken!”.

Deze periode was zonder enige twijfel mijn katalysator voor verdergaande verandering en groei, die ik anders nooit zou hebben meegemaakt.

Een realiteitskader, precies zoals het moet zijn, gezien de lessen die te leren zijn en de eigenschappen die ik heb ontwikkeld om de problemen op te lossen die me beletten me te ontwikkelen in dit kader.

Wellicht zijn kaders zo perfect dat we de perfectie niet kunnen zien door het beperkte kader van ons menselijke begrip en kennen wellicht daarom altijd zogenaamde problemen, omdat ze de katalysatoren zijn voor onze innerlijke groei en expansie en dus in feite onze verbloemde zegeningen.

Tijdens de algemene – of specifieke events zal ik geleide meditatie, muziek, beweging en dans inbrengen en is er voldoende tijd voor zowel op jezelf zijn als gemeenschapsbetrokkenheid.