Over-Leven(s) “geleefd” …

Ben vader van 2, inmiddels volwassen, zelfstandige, zonen en heb levenslessen mogen opdoen in een gezin met 4 broers en zussen, door de vroegtijdige dood van mijn vader (1970), het herstel van een zwaar auto-ongeluk, scheiding, (zakelijk) faillissement, relaties, strafproces …

Ooit als 18-jarige, tijdens mijn studie HEAO Small Business, als zelfstandig ondernemer begonnen en van een eenmanszaak naar een holding structuur met werkmaatschappijen, wereldwijde import / export en eigen productontwikkeling, waarbij productie en assemblage wereldwijd werden uitbesteed.

Daarna als ZZP-er projecten uitgevoerd op het gebied van ontwerp, marketing, verkoop, im – en export en reorganisatie en wederom een int. onderneming opgestart.

Ik heb toen duidelijk mogen ervaren dat het persoonlijke en het zakelijke onlosmakelijk verbonden zijn, we hebben als mens én ondernemer de vertaalslag te maken …

Na vele jaren als zelfstandig internationaal ondernemer vanuit ambitie geleefd te hebben ontstond de behoefte om meer vanuit wijsheid en zingeving te willen leven. Grote inspiratie daartoe vond ik in het boek van Wayne Dyer “The Shift” en leidde ertoe dat ik menig festival, Vision Quest, sessie, intervisie, supervisie, vrienden- / mannengroepen, workshop, cursus en opleiding heb mogen volgen, o.a. op het gebied van haptonomie, Stem-expressie, Sound healing, Boeddhisme, Sjamanisme, Taoïsme, Tantra, psychologie, filosofie, wijsbegeerte, zielenwerk, …

Een pad van zelfstudie, -onderzoek & -acceptatie, overwonnen angst-, schaamte- en schuldgevoelens, eenzaamheid, levenservaring, kennis en wijsheid, een zielenreis …

Inmiddels heb ik 20 jaar praktijkervaring als business coach, body worker, intimiteitscoach, Tantrika en Soul coach.

In 2017 ben ik onterecht geconfronteerd met een precedent strafproces, waarbij de vraag of “Tantrische sessies faciliteren op basis van consent therapeutisch werken is” en onder medische zorg valt en dus wel of niet per definitie strafbaar is. In 1e aanleg hebben rechters bepaald dat het strafbaar is.

Op basis van deze uitspraak zijn we in Hoger Beroep gegaan, waarbij de rechtbank ons in het gelijk gesteld heeft dat Tantra niet onder medische zorg valt. Echter heeft men nu bepaalt dat het onder maatschappelijke zorg valt en dus wederom strafbaar is.

Dit heeft er toe geleid dat we in Cassatie zijn, om duidelijkheid te verkrijgen over het tantrisch werken. Dit mede gelet op de huidige politieke discussie op dit punt.

Om mijzelf ten diepste te bevragen en helderheid te krijgen op vragen over “waarom ik de ervaringen opdoe, die het leven tot heden me biedt” ben ik met mezelf in de natuur van de Pyreneeën, op reis gegaan, in stilte, verbindend, trekkend en vanuit open nieuwsgierig zijn naar “hoe nu verder?” … daar werd helder dat “ik me heb uit te spreken”.

Met name het “onbenoembare”, mijn intuïtie en invoelendheid leiden tot een energetische verschuiving en bieden ruimte voor unieke antwoorden, waarbij mijn lijf (lichaam, ziel en geest) fungeert als een fijnmazige antenne.

Iedere ontmoeting, spreken, houdt mij en jou een spiegel voor en daarin zijn jullie mijn leermeesters, die passen bij mijn stadium van ontwikkeling. Dat, in het moment, en niet alle opleiding, kennis en ervaring, is het “gereedschap voor verdergaand sleutelen”.

“je persoonlijke grootsheid accepteren maakt dat je de grootsheid in de ander naar boven kunt halen” … mijn kracht ligt in het aandachtig aanwezigZIJN, het “blijven staan”, openheid, luisteren en liefdevol, zonder oordeel raken van de kern. Naast een sterk intuïtief- en empathisch vermogen ken ik mijn eigen beperkingen, voorlopige antwoorden en onopgehelderde vraagstukken.

Breng graag mijn vitaliteit, creativiteit, speelsheid en helicopterview in en voel grote dankbaarheid mijn ervaring te mogen delen.

“Om mensen echt te kunnen helpen moet je ze eerst kunnen begrijpen – maar je kunt iemand anders pas begrijpen als je jezelf begrijpt. Ken jezelf; bereid je voor; ontwikkel de helderheid, de moed en de gevoeligheid om druk te kunnen uitoefenen, op de juiste plek en het juiste moment. Daarna moet je in actie komen.” Dan Millman – De spirituele reis van de vreedzame krijger.

Mensen die mij de afgelopen 20 jaar hebben geïnspireerd zijn o.a.:
– A.H. Almaas
– Mantak Chia
– Andreas Moritz
– Daniel Odier
– David Deida
– Eckhardt Tolle
– Wayne W. Dyer
– J. Krishnamurti
– Michael Newton